Eşşeyh İbrahimi Dussuki (k.s)

Mısır’da yetişen evliyanın büyüklerindendir. Hazreti Hüseyin vasıtası ile nesebi Peygamber Efendimize (S.A.V.) dayandığı için Seyyiddir.

Seyyid İbrahimi Dusuki Hazretleri Hicri 633 (Miladi 1236) senesi, Şaban ayının otuzuncu gecesi, Mısır’da Nil nehrinin batısındaki Dusuk köyünde dünyaya geldi. Zamanın evliyasından Muhammed bin Harun; İbrahim Dusuki’nin babası Ebul Mecid hazretlerini nerede görse ayağa kalkardı. Bir müddet sonra bu adetinden vazgeçti. Sebebi sorulduğunda,

– Önceleri Ebu’l Mecidin temiz sulbünden zamanın evliyasının büyüklerinden olacak bir çocuğun doğacağını anladım. Bu çocuğun nuru Ebu’l Mecid’de idi. Fakat şimdi ise bu nur Ebu’l Mecid’ten hanımına geçmiştir; demiştir.

Seyyid  İbrahim  Dusuki  doğduktan  bir gün  sonra  idi. Halk  o günün  Ramazan  olup  olmadığı  hususunda  tereddütlü  idi.  Hilalin  görünüp  görünmediği  hakkında  Şühud  adlı  köyde  bulunan  evliyaullahdan  Şeyh Muhammed bin  Harun  hazretlerine  müracaat  ettiler.  Şeyh  Muhammed  bin  Harun  keşf  yoluyla  İbrahim  Dusuki’nin  doğduğunu  anlayıp gelenlere; “ Dün  gece  mubarek  bir  çocuk  dünyaya  geldi. Gidin onun  süt  emip  emmediğini  öğrenin.”  Dedi.  Gidip  sorulduğunda  annesi   Ebül’ feth  Vasıti’nin  kızı  Seyyide  Fatıma  hanım  üzgün  bir  şekilde ;” Bugün  fecr  vaktinden  beri  hiç  emmedi.” Dedi .  Durum  Muhammed  bin  Harun  hazretlerine  bildirildiğinde ;” Seyyide  Fatıma  hanım  üzülmesin, akşam  olunca  çocuğu  emer. Ramazan-ı şerifin  birinci  günü  olduğu  için  emmemiştir.”  Böylece  Ramazan’a  girildiği  anlaşılmış  oldu.

Seyyid İbrahim Burhaneddin Dusuki; Necmüddin Mahmud Isfehani’den ilim öğrendi ve feyzlerinden istifade etti. Ayrıca Abdürrüzzak hazretlerininde teveccühlerine kavuştu. Ebu’l Hasan’ı Şazeli’den de ilim öğrendi. Abdüsselam Bin Mesiş Hazretlerinin ruhaniyetinden feyz aldığı gibi Peygamber Efendimizin ruhaniyetinden de vasıtasız olarak feyz aldı.

İbrahimi Dusuki önceleri arapça, farsça, süryanice ve ibraniceyi öğrendi. İlimde üstün derecelere ulaştıktan sonra tasavvufa yöneldi. Babası gibi Rıfaiyye yoluna intisab etti. Suhreverdiyye tarikatı büyüklerinden Şeyh Necmüddin Mahmut Isfehani’nin sohbetlerinde bulunarak bu yoldan da icazet aldı.Şazeliyye ve Şeyh Ebu Medyen Mağribi’nin mensub olduğu Medeniyye yolundan da hırka giydi. Zamanındaki tasavvuf büyüklerinin sohbetlerinde bulunup dört yolda da kemale erdi. Tasavvufta yüksek derecelere kavuşup, kutbul erbaadan oldu. Gavsiyyeti kübra makamına ulaştı. Cömertliği ile temayüz eden İbrahim-i Dusuki Hz. Bedeviyye, Şazeliyye, Suhreverdiyye, ve Rıfaiyye yollarının adap ve usullerini birleştirerek Dusukiyye yolunun usullerini ortaya koydu. Pek çok talebe yetiştirdi. İslam dininin emirlerini  yapıp yasaklarından sakınma hususunda son derece titiz ve dikkatli idi.

-Cenab-ı  Hakka kulları  arasında  en sevgili  olanı şu evsafda  olanlardır.

Temiz  bir  kalbe  sahip  olan

Edep  yerini  koruyan,

Dilini  gıybetden  ve  lüzumsuz  sözden  koruyan,

Elini  fenalıktan  men  eden

İffetli  olan  ve  affetmeyi  seven,

İyilik, ikram  ve  ihsana  koşan,

Geniş  bir  gönüle  sahip  ve  zikri  pek  çok  olan..

Kim  yekdiğerini  severse, sevilir. Kim kime  arka  dönerse  karşılığını  görür.

Kur’an  ehlinin  dillerini  şeriatın  men  ettiği  şeylerle  kirletmemeleri  lazımdır.

Bir  mürşide  mürid  olan  kimsenin  dışını  şer’i  taharetle  temizlemesi, kalbini  gafletten  uyarması  lazımdır.

Seyyid  İbrahim  Dusuki  hazretleri  ömrünün  son  zamanlarında ; bir gün  tekkede bulunan nakiplerden  birine , Camiül Ezherde  ders  vermekle meşgul  bulunan  biraderim  Seyyid  Musa  Dusuki’ye  git , selamımı  tebliğ  et  ve  zahirinden  önce  batınını  temizlemesini  söyle  dedi.

Nakip , Camiül Ezherde  Seyyid  İbrahim  Dusuki;nin  fermanını  biraderi  Seyyid  Musa  Dusuki’ye  tebliğ  etti.  Seyyid  Musa  Dusuki  hemen  dersi  bırakıp  beldeleri  olan  Dusuki’ye  döndü.  Fakat  hane-i  saadetlerine  eriştiğinde  Şeyh  Seyyid  İbrahim  Dusuki’ yi  secdede  iken  Allah’ın  rahmetine kavuşmuş  buldu. Sene 677 ( Miladi 1277)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

 
stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk max maillots max maillots max maillots max maillots max maillots peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk moose knuckles moose knuckles sale pop canvas art oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island outlet 2018
Scroll To Top