Kategori Arşivi: Hakka Giden Yolda Yürümek

Allah ‘a İnanmak

Allah’a iman, İslam’ın temelidir. O’nun varlığına ve birliğine inanmadan İslam dairesine girilemez. En güzel isimler, en yüce sıfatlar O’nundur. Rahman ve Rahim olan da Allah’tır. O’na kimse eş olamaz. Herşeyden âlîdir. Mahlûkâtı kudretiyle yaratan bütün işleri hikmetiyle takdir eden, ilmi her şeyi kuşatan O’dur. Kelimesi noksansız, tamam olmuştur. Rahmeti herşeyi kuşatmıştır. O’ndan başka ilah yoktur. O’ndan yüz çeviren, yalan söylemiştir. ... Devamını Oku »

Allah Sevgisi

Sevgilerin başı Allah ve Resûl sevgisidir… Allah ve Resûlü’ne tabi olmak nefse ve hevâya muhalefet demektir. Kur’an’ı baştacı etmek demektir. Allah sevgisi, fıtrattan, doğuştandır. Sevgi hayata çeşni katar. Sevgi güzelliklere açılan iç penceremizdir. Allah sevgisi, Rahmetin gönüllerden çekip çıkardığı, insanların hasret duyduğu ulvî bir duygudur. Allah sevgisi, zaman ve mekân mefhumunu tanımaz. Sevgi; soy, mevki ve makam tanımaz. Allah sevgisi, ... Devamını Oku »

Allah ‘a İtaat

Rabbini isteyen kul için her şey orada. Bir kul Allah’ın rızasını kazandı mı, her şey orada. Allah’ım, senin rızanı kazanan, senin yolunda yürüyen kullarından eyle. Bizleri de o topluluğa dahil et. Senin razı olmadığın yollara bizleri gönderme ya Rab. Sana gelen yollarda bizlere engel çıkarma ya Rab. Nefsin, şeytanın tuzağına düşürme ya Rab. Dünya bizi nasıl koşuşturuyor görüyor musunuz? Ahireti bile unutturuyor. Bazı ... Devamını Oku »

Allah Korkusu

Bütün insanlığa Allah korkusu aşılamadıkça; bir toplumda Allah korkusu hakim olmadıkça fert olsun, cemiyet olsun kimse saadet ve selamet içinde yaşayamaz. Allah korkusu olmayan bir toplumda her türlü kötülük zuhur eder. Bu yüzden devlet müftülere emir vermeli, müftüler de hocalara görev vermeli ve hocalar da çarşıya, pazara her yere giderek cemiyete, gençliğe Allah korkusunu aşılamalıdır. Allah korkusu olmadıkça her kötülük işlenir. Allah ... Devamını Oku »

Kuran-ı Tanımak

Kur’an-ı Mübin, bütün beşeriyetin huzur ve saadetini tekeffül eden ilahî bir kitaptır. O bütün insanlığa Cenab-ı Hakk’ın Rabbanî bir beyanı ve talimatıdır. Kur’an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Hak yolu gösteren ilahi bir nurdur. O, Hz. Peygamber’in en büyük ve edebî bir mucizesidir. İnsanları her çeşit karanlıklardan çıkarsın ve onları nura aydınlığa kavuştursun diye Allah, Kur’an’ı Resulü’ne indirmiştir. Nitekim ... Devamını Oku »

Kuran ‘a Tabi Olmak

İnsanın bedeninde ruh neyse, kalp neyse Kur’an da aynıdır. Başsız insan olur mu? Olmaz. Kur’ansız da insan olmaz. Kur’ansız hayat olmaz,toplum olmaz. Kur’an, insanların kulağına erişen bir nurdur. İnsanları hidayete erdiren, insanlığı doğru yola davet eden, insanlığı Allah’a davet eden bir nurdur. Cenab-ı Hakk ayet-i kerimesinde bakınız ne buyuruyor: “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir va’z u nasihat, göğüslerdekine (gönüllere) bir ... Devamını Oku »

Kuran-ı Öğrenmek

Kur’an’a olan ihtiyacınızı hiçbir zaman unutmayın. Çoluğunuza çocuğunuza, ailenize, etrafınıza, muhitinize Kur’an’ı öğretmeye, O’nun nurunu, feyzini, bereketini yaymaya gayret gösterin. Kur’an’la daima bir ünsiyet, bir beraberlik içinde bulununuz ki bellediklerinizi unutmayasınız. Kur’an’ı ölünceye kadar elinizden ve dilinizden bırakmayınız. Gönüllerinizden çıkarmayınız. Kur’an nuru altında yaşamak, O’nun yolunda ve izinde bulunmak, ebedi mesleğiniz olsun. İyi biliniz ki fert ve milletlerin hakiki saadetleri ... Devamını Oku »

İbadet

İbadet, insanoğlunun yaratılış gayesidir. İhtiyaçların en büyüğüdür. İbadetler hayatla içiçe bulunur. Hayat onlarla renklenir, tazelenir. İnsan aciz ve güçsüz kaldığı anlarda Yüce Yaratıcısından yardım dilemek, en yalnız kaldığı zamanlarda O’nu yanında ve şahdamarından da yakın bulmak mutluluğunu yaşar. Ölüm ötesine insanı ancak ameli götürebilir. Malı, dostları, akrabalar, şöhret burada kalır. Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur: “Her kim Rabbine kavuşmayı dilerse salih ... Devamını Oku »

Dua (Niyaz)

Peygamberimiz (sav): “Dua ibadetin özüdür” buyurmuştur. Dua; yalvararak, korkarak kulun Rabbine iltica etmesi, tek dayanak ve yardımcısının Allah olduğunu tanıması sebebiyle gerçek tevhid kabul edilerek en iyi ibadet şekli sayılmıştır. Duanın kabulü, adâbına riayetle mümkündür: Haram yememek Şerefli gün ve vakti gözetmek Güzel hali gözetmek Alçak sesle, tevazu ve huşu ile dua etmek Duadan evvel günahlara pişman olmak… Dua Rabbimizle ... Devamını Oku »

Namaz

Allahu Teâlâ (cc), Adn Cenneti’ni yarattığında onun içinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insan kalbinin düşünemeyeceği nimetler yarattı… ve ona konuş dedi. O da üç defa; “Namazlarını huşû ile kılan mü’minler felaha ermiştir” (Mü’minûn: 1-2) dedi. Namaz kul ile Allah arasında bir konuşma vesilesidir. Bu kavuşmada kul Rabbinin azameti, heybeti karşısında ürpermeli. Huşû içinde olmalı. İnsan namazda ... Devamını Oku »

İnfak

Ebu Bekir-i Sıddık (ra) malının tamamını Allah yolunda verdi. Sadece sırtındaki elbisesi kaldı. O elbise ile evde otururken kapısı çalındı. Bir arabi: Ey Ebu Bekir, fi sebilillah bir şeyin yok mu? Sırtımda bir elbisem var, istersen onu vereyim. Ey Ebu Bekir sen zengindin, malın çoktu, nasıl verecek bir şeyin olmaz. Ben malımın tamamını Allah yoluna verdim. Ailene, çoluk çocuğuna bir şey bırakmadın ... Devamını Oku »

Peygamberimizin Fazileti

Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun ki, bizleri müslüman yaratmış. Ümmet-i Muhammed’in üstünlük ve faziletinin bir nedeni de bütün peygamberleri sevmemizdir. Peygamberlerin hepsine iman ediyoruz. Dört kitaba da inanıyoruz. Fakat hristiyanlar, yahudiler, putperestler, İslam düşmanları bizim gibi değil, bizim farkımız var. Ümmet-i Muhammed’in fazileti, değeri ve kıymeti var, her yerde ve her zaman. Hz. Muhammed (sav), Mahbûb-i Hüda, Şefîu rûz-i ceza, ... Devamını Oku »

Peygamber Sevgisi

Bütün mahlukat, bütün varlık Peygamberimize hayran olmuş. O’nu sevmişler. Vakta ki Peygamberimiz (sav) anasından dünyaya geliyor, hemen Cebrail (as) bir emir üzerine O’nu yeşil bir kundağa sarıyor. Cenab-ı Hak emrediyor: “Ya Cebrail Muhammed’imi bütün dünyaya duyur.” Bir anda Cebrail (as) denizdeki balıklara bile duyuruyor. Varlıklara haber veriyor. Ahir zaman Nebisi Muhammed Mustafa geldi, dünyaya teşrif etti, adım attı dünyaya. Nebiler bile ... Devamını Oku »

stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk max maillots max maillots max maillots max maillots max maillots peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk moose knuckles moose knuckles sale pop canvas art oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island outlet 2018
Scroll To Top