Kategori Arşivi: Hakka Giden Yolda Yürümek 2

Mümin Kul

Muhterem kardeşlerim! Allah’a nihayetsiz hamd-ü senalar olsun ki, bizleri tekrar tekrar bir araya getiriyor. Bir arada oturup zatını, varlığını, birliğini zikretmeyi ve birbirimizin simalarına bakmayı bizlere nasip ediyor. Elhamdülillah. Derse geçmeden önce şöyle bir düşünelim; Cenâb-ı Hakk bizlere ne tür nimetler nasip etmiş? Şu anda bir takım insanlar kahvehanelerde, meyhanelerde toplanmış içki içiyorlar, Allah ve peygamberinden habersiz, dinini, imanını kaybetmek ... Devamını Oku »

Namazda Huşü

Muhterem mü’minler! İnsanın Allah katındaki derecesini arttıran en önemli ibadet namazdır. Fakat bu namaz, öyle alelade kılınan bir namaz değildir. Cenab-ı Hakk buyuruyor:  “Muhakkak mü’minler felah bulmuşlardır. O mü’minler ki; namazlarında tevazu ve korku sahipleridir.” Cenab-ı Hakk gerçek kurtuluşu, mutluluğu zaferi elde eden müminlerin vasıflarını sıralarken ilk olarak namazlarını huşuyla kılmalarını beyan ediyor.  Namaza durduğun zaman tevazu ve huşu ile namazı kılmalısın. ... Devamını Oku »

Takva

İslam dini, itikad, ibadet ve ahlak esaslarıyla birlikte bir ilahî kurallar ve değerler bütünüdür. Konumuz olan “takva” da bunlardan biridir. Kur’ân-ı Kerim’de Allah dostlarının nitelikleri anlatılırken iman ve takvâdan bahsedilmektedir. Takvâ kelimesi esas itibariyle, herhangi bir şeyi, ona zarar verecek şeylerden korumaktır. Dinî bir kavram olarak ise takvâ; “Kişinin itaatte bulunarak nefsini Allah’ın korumasına bırakması ve bu suretle, âhirette zarar ve ... Devamını Oku »

Allah ‘dan Gafil Olmamak

Muhterem müminler! Geçen her saniye, her dakika, her gün, hepsi ömürden geçmekte… Fakat kul bunun farkında ola­mıyor. Biz bunun farkında değiliz. Zannediyoruz ki hep aynı yerdeyiz, aynı konumdayız. Fakat zaman gelip geçmekte, kabre doğru hızla yaklaşmaktayız. Adım adım kabre gitmekteyiz. Fakat insanoğlu bunun farkında değil. Dünya işlerine dalmış, gönülden dünyaya bağlanmış, muhabbetle dünyaya sarılmış, Ahiret unutulmuş, Ahiret kimsenin hatırında bile ... Devamını Oku »

Ahiret Yolculuğu

Bu İslâmî akış, şer’î akış, tarikat-hakikat akışı Allah’a doğru gidiyor. Bu öyle bir akış ki bunun geriye dönüşü yok. Gider, menzilinde mekân tutar. Asıl mekân orasıdır. Asıl vatan, ahirettir. Müminlerin asıl yurdu cennettir. İşte bu yürüdüğün yol cennete gidiyor. Bu yol öyle bir yol ki, azıcık ayağın kaydı mı, ufacık da olsa bir nefse uydun mu, ayağın buzda kayması gibi ... Devamını Oku »

Allah ‘a Yaklaştıran Namaz

Muhterem kardeşlerim!  Cenâb-ı Hakka sonsuz hamd-u senâlar olsun ki, bizleri Müslüman yaratmış. Müslüman olmayan ülkeleri görüyorsunuz. Her şeyleri var, geniş geniş evlerde oturuyorlar. Son model arabalara biniyorlar. Her istediklerini yiyip içebiliyorlar. Ancak mutlu değiller, huzurlu değiller. Yüzlerine bir bakın, meymenet var mı? Bir de Müslümanların yüzüne bakın. Yetmiş, seksen yaşına gelmiş bir ehl-i namaza bakın. Yüzü nur gibi. Bakın Cenâb-ı ... Devamını Oku »

Müslümanların Birliği

Muhterem Kardeşlerim! Cenâb-ı Hakk (c.c.), Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarını emrediyor. Bütün dünyada yaşayan ehl-i îmanı bir çatı altında toplanmaya ve bir şemsiye atlında birleşmeye davet ediyor. Putperestlere, kâfirlere dahi Cenâb-ı Hakk’ın kapısı açık. Vaktaki gelip, kelime-i şahadet getirip, “Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasûlüh” dedikleri an İslâm binasına, İslâm çatısının altına kabul ediyor. Ömür boyu ... Devamını Oku »

Evliliğin Önemi

Muhterem Mü’minler! Nesil, ırz ve namus aileyi temsil eder. Evlenmek, nikâh altına girmek, fıtrattandır ve mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak için gereklidir. Allah, ilk insan Hz. Âdem’i (a.s.) yarattıktan sonra gönlü huzur ve sükûnet bulsun diye, ona bir eş yaratmıştır. Ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır:  “Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah’tır.” Sonra neslinin ... Devamını Oku »

Gerçek İman – Gerçek Mümin

Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizin mevzûu îman. Okuduğum ayet-i celilesinde Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki: “Gerçek mü’minler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; karşılarında Allah’ın ayetleri okunduğu zaman îmanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.”  Îman ne güzel şey! Allah’a îman ne tatlı şey! İnançsızlık, îmansızlık ne kötü şeydir. Allah’a îman et ve o îman üzerine dur! Gerçek mümin, her zaman ... Devamını Oku »

Tebliğde Takvanın Önemi

Muhterem Kardeşlerim! Günler, geceler, aylar, yıllar birbirinin ardından sürüklenerek, akıp gidiyor. Biz de sanıyoruz ki, hep aynı yerde duruyoruz. Hayır! Bu büyük bir aldanmadır. İşte sabah açıldı, şimdi öğle vakti geldi, birazdan ikindiye, akşama doğru yolculuk başlayacak… Gece olacak yatacaksın tekrar güneş üzerine doğacak… Bunlar, hep senin ahirete gittiğinin işaretidir. Bunun hakikatini anlamak istersen güneşe bak. Güneş sabah doğudan doğuyor, ... Devamını Oku »

Hakiki Oruç Tutmak

Muhterem Kardeşlerim! Herkes hedefine ulaşmak için mücadele ediyor. Bir sporcuyu düşünün. Maçı kazanıp, ödülüne kavuşmak için günlerce, aylarca kamplarda antreman yapıyor. Bunun gibi biz de büyük bir mükâfat elde edeceğimiz bir zamana girmek üzereyiz. Ancak o sporcu gibi, azmetmek ve gayret etmemiz gerekiyor. İşte müslümanın affedileceği, büyük sevaplara nail olacağı Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Oruç tutmakla elde edilecek o mükâfatı ... Devamını Oku »

Gerçek İman

İman; “Allah’ın varlığına birliğine, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, öldükten sonra yeniden dirileceğime inandım, îman ettim.” demektir. Bir Müslüman olarak bunların hepsine birden îman etmek gerekiyor. Hepimiz bunlara îman ettik. Şimdi îmanı kökleştirmek için, îman-ı kâmil sahibi olmak için ne yapmak gerekir. En önemli mesele budur. Herkes kelime-i şahadet getiriyor, herkes “Müslümanım!” diyor. Herkes ben ... Devamını Oku »

stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk max maillots max maillots max maillots max maillots max maillots peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk moose knuckles moose knuckles sale pop canvas art oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island outlet 2018
Scroll To Top