Allah ve Resulüne İtaat

varlikCenab-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’inde itaatten bahsediyor. Kime İtaat? Başta Allah ve Resulü’ne itaat. Sonra alimlere, müfessirlere, mürşidlere, terbiyecilere, nasihatçılara itaat. Anaya, babaya, komşulara itaat.

Cenab-ı Hakk yeryüzüne peygamberleri gönderdi. Onlar terbiyecidirler, onlar nasihatçıdırlar. Bir çok Peygamber geldi geçti ve gitti. Kavimlerine nasihat ettiler. Birçokları dinlemedi ve ahirleri helak oldu, perişanlık oldu. Peygamberlerin nasihatlarına, kitabın ve peygamberin emirlerine itaat etmedikleri için helak oldular. İtaat Allah’a ve Resulü’nedir. Cenab-ı Hakk buyuruyor ki; “Ey iman edenler!… Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed: 33

Allah’a ve Resulü’ne itaat etmezseniz dünyadaki işlerinizi altüst eder, amellerinizi hiçe sayar, ibadetlerinizi kabul etmem, diyor Cenab-ı Hak. Bugün olduğu gibi dünya alt üst olur. Kafirler gelir müslüman ülkelerine oturur, müslümanları öldürür.

Allah’ın kimseye şakası yoktur. Peygamberine bile şakası ve torpili yoktur. Eğer Allah’ın emirlerine itaat edersen, gönderdiği peygamberinin nasihatine kulak verirsen Allah seni mükafatlandırır. Cennetler verir. Köşkler, saraylar verir. Huriler, gılmanlar verir hizmetine. Dereceni âlâ eder. Mertebeni yükseltir, yüceltir. Fakat Allah ve Resulü’nün emirlerine itaat etmezseniz, dünyevi ve uhrevi işlerinizi alt üst eder.

İtaat etmek, Allah’ın emirlerine boyun eğmektir. Peygamberimiz (sav), nazil olan ayetleri ashabına tebliğ ettiğinde sahabe buna aynen uyardı. Kur’an’da helal belli, haram bellidir. Allah’ın hudutları vardır. O Kur’an’daki hudutlar aşılmayacak. Sahabe Kur’an’ın ayetlerine itaat ederdi. Emirlere itaat ettiklerinden dolayı Bedir Savaşı’nda az olan müslüman ordusu sayıca fazla olan düşman ordusuna galip geldi. Bedir Savaşı’nda Allah, melek ordularıyla müslümanlara yardım etti. Ashab, Peygamber (sav)’e öyle biat etmişti ki, canlarını, ortaya koymuşlardı. ‘Canımız, malımız ne ki? Anamız, babamız sana feda olsun’ diyorlardı. Can ve mal onlar için bir hiçti. Öyle biat etmişlerdi.

Şimdi sen bu ayetlerin karşısında müslüman olarak bakacaksın. Allah ve Resulü’ne ne derece tabisin? Yamukluk, yanlışlık var mı? Bu okunan ayetlere, emirlere riayet ediyor musun? Bu ayetlere uyum sağlıyor musun? Yoksa, Allah ve Resulullah’ın emirlerinin dışında mı hareket ediyorsun? Kendini muhasebeye çekeceksin.

Kur’an ilahi bir kanundur. Allah’ın nizamıdır. Allah’ın düzenidir. Kullarını yaratan Allah, onlara Peygamber gönderdi. Peygamberiyle birlikte de Kur’an’ı gönderdi, ayetlerini gönderdi. Buna uyun. Peygamberimiz, Kur’an ayetlerini okuyunca sahabe ona biat etti. Peygambere biat eden sahabe, canları malları pahasına biatten dönmediler. Zaferden zafere ulaştılar. Tarihe bakıyoruz; Peygamberimiz elli küsür savaşa katılmış. Hepsinden de zaferle çıkmış.

Allah’a, Resulullah’a, Kur’an’a itaatten bahsediyoruz. Kur’an’ın dışına çıktın mı, Allah’ın şamarını yersin. Kur’an’ın dışına çıktın mı Peygamber’in şamarını yersin. Kur’an’ın dışına çıktın mı Allah’ın velilerinin, dostlarının şamarını yersin.

Kur’an niçin indi yeryüzüne? Allah(cc), Muhammed’ini (sav) peygamberlik verilinceye kadar amcasının himayesinde büyüttü. Amcası iman etmemiş ama Allah Muhammed (sav)’i onun aracılığıyla korudu. Günü gelecek güneş doğacak, İslam O’nunla şereflenecek, Kur’an, kalb-i Muhammed’den geçerek gelecekti. Onu Allah tesbit etmiş, ayarlamış. Amcasının himayesinde büyüttü ve peygamberlik verdi. İslamiyet çok kısa zamanda öyle nurlu bir şekilde teşekkül etti ki, Kureyşli putperestler çılgına döndü. Bu nereden geldi? Bunu öldürelim, vuralım, kıralım, hapsedelim, asalım, keselim, zindana atalım diye 23 yıllık peygamberlik vazifesi süresince Peygamber’e düşmanları tarafından hep tuzak kuruldu. Fakat Allah Resulü, Allah’ın emrine tabi olduğu için, Kur’an’a tabi olduğu için Allah, Habibinin sırtını yere getirmedi.

“Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, düşmanlara karşı ayaklarınızı sabit kılar, kaydırmaz. ”Muhammed: 7 Eğer Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah’ın kitabına yardım ederseniz, Allah’ın Peygamber’ine itaat ederseniz ayaklarınızı sabit kılarım, kaydırmam. Bugün alem-i İslam’ın ayağı kayıyor. Şöyle bir akl-ı selim ile düşünelim: Bütün İslam aleminin başındaki liderler İslam düşmanları tarafından getirilmiştir. Müslümanlar seçmemiş onları. Filistin’de desen, Irak’ta desen, Afganistan’da desen hasılı tüm dünyadaki İslam devletlerinin başındaki liderler onlar tarafından yetiştirilmiş ve onların talimatlarını uygulamak üzere gelmişlerdir.

 “Allah ve Resulü’ne itaat ediniz. Çekişmeyin ki zayıflarsınız, rüzgârınız gücünüz, kuvvetiniz gider. Sabredin zira Allah, sabredenlerle beraberdir.” ENFAL: 46 Bütün İslam alemi birbiriyle çekişiyor.

Hani bu ülkede Kur’an terbiyesi nerede? Kur’an nerede? Kur’an rafta. Kur’an nizamı rafta. Kur’an’ın hukukuna kimse uymuyor. Türkiye’nin her yerinde Cuma günleri alimler, hocalar selatîn camilerde kürsüye çıkıyor ne söylüyorlar? Kur’an’ı mı anlatıyorlar? Sünnet’i mi anlatıyorlar? Yoksa bu insanları uyutuyorlar mı?. Benim tabiî hakkımdır, Kur’an’ı anlatmak. Müslümanlara itaati anlatmak benim boynumun borcudur. Allah’a ve Resulü’ne nasıl itaat edilir, Kur’an’a nasıl itaat edilir, Kur’an’a nasıl uyulur? Bunu anlatmak mecburiyetindeyim. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde; “Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur, kim ki bana asi olursa Allah’a asi olmuş, Allah’a karşı gelmiş olur. Bir de kim benim gösterdiğim amire itaat ederse bana itaat etmiş olur. Ona karşı boyun eğmezse bana karşı gelmiş olur. Peygamberin gösterdiği emir kimdir? Hz. Ebubekir-i Sıddîk, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (kv) ve onlar gibi olanlardır. Kur’an’a uymayana uymayacaksın.

Eşşeyh Hacı Hafız Mustafa ÖZGÜR (K.s)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

 
stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk max maillots max maillots max maillots max maillots max maillots peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk moose knuckles moose knuckles sale pop canvas art oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island outlet 2018
Scroll To Top