Abdulkadir Geylani K.s Hazretleri ve Kadiri Tarikatı Silsilesi

Abdulkadir Geylani K.s Hazretleri ve Kadiri Tarikatı Silsilesi

Her toplumun manevi bir büyüğü bir manevi başı vardır. Bu baş o topluluğun kutbudur. Bütün zahirî ve manevi olgunluğu şahsında toplamış olan bu kutuba GAVS denir. Her devirde bir tanedir. İşte kendi devrinin, kendi asrının en büyüğü, Gavsül-Azam’ı da Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Günümüzden 945 yıl önce yani Hicri 471 yılında “Geylan” kasabasında dünyaya gelmiştir. Bu fani alemde 90 yıl yaşamış ve ebedi aleme göçmüştür. Babası Seyyid Ebu Salih’tir. Soyu baba tarafından Hz. Hasan (r.a.) Efendimize, anne tarafından Hz. Hüseyin (r.a.) Efendimize dayanır. Yani hem anne hem de baba tarafından soyu Peygamber Efendimize dayanır. Abdulkadir Geylani Hazretleri Hanbeli mezhebinde idiler. Türbesi Bağdat’tadır. 

Takatı Kadiriyyenin manevi silsilesini altun zincirinin halkalarını üç bölümde ele alabiliriz.

1. Bölüm : Rasulullah (s.a.v.)’dan Abdulkadir Geylani Hazretlerine kadar uzanan bölüm.

2. Bölüm : Abdulkadir Geylani Hazretlerinden kol pirimiz olan Eşşeyh Esseyyid Abdurrahman-ı Halis-i Talabani Hazretlerine dek uzanan bölüm.

3. Bölüm : Eşşeyh Abdurrahman-ı Halis-i Talabani Hazretlerinden bizlere kadar yani günümüze kadar uzana gelen bölümdür. 

Yine burada  şunu izah etmek durumundayız ;

Hayri Baba Hazretleri bizimle birlikte sekiz adet halife (vekil) tayin etmiştir. Bu kardeşlerimiz de aldıkları görev gereği Ümmet-i Muhammed’i Hakka davet etmeye çalışıyorlar. Bu kardeşlerimden ikisi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah, kendilerine rahmetiyle muamele etsin, manevi makamlarını yükseltsin. Bizim tarikatımız: Tarikatı Kadiriyye’nin Halisiyye Koludur. Tarikat Pirimiz Gavsul Azam Abdulkadir Geylani’dir. Kol Pirimiz Abdurrahman-ı Halisi Talabanî’dir.

Manevi silsilesine gelince Peygamber Efendimizden sonra (s.a.v.) sırası ile :

silsile14

Bir yorum

  1. ben bu silsileye ruhum Hak tarafından yaratılalı beri aşığım Bu silsilesi şerifin ayaklarının nurlu tozuna kurban olurum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

 

Scroll To Top